Sesshin / zenweekend

flyer sesshin juni 2016 pag2

25 & 26 JUNE, 2016

Zen weekend / Sesshin*  in the new zen dojo

*Sesshin means «touching the mind»

Location:

Zen Deshimaru Amsterdam
Fizeaustraat 23
1097 SC Amsterdam
(bus 37, 40, 65 nabij station Amstel)
+ 31 (0)6 104 423 19
http://www.zen-deshimaru.nl/


Prices
50 / 70 €, including meals.


Planning: 

SATURDAY 25                                         SUNDAY 26

8.00 – 22.00                                                8.00 – 12.30

4 x zazen                                                       2 x zazen

Incl. lunch & dinner                                  12.30 feestelijke afsluiting


FIRST SESSHIN IN THE NEW ZEN DOJO MEI RAN, LED BY MASTER SOKO LEROUX

(Dutch)
Meester Soko (Pierre Leroux) begon zazen in 1986 in Rennes (F) en beoefende sindsdien zonder onderbreking met meester Kosen Thibaut, zelf leerling van de Japanse Dharma meester Taisen Deshimaru. Hij beoefende in de Gendronnière, de zen tempel gesticht door meester Deshimaru.
In 1991 ontving Pierre Leroux de monniks ordinatie en in oktober 2009 ontving hij de overdracht (shiho) van meester Kosen in de Nyusanji zentempel in het zuiden van Frankrijk.

Zen is geen filosofie, geen religie of ethiek, maar raakt direct aan de bron van ontwaken. Meester Taisen Deshimaru bracht de leer vanuit Japan naar Europa.

Tijdens een sesshin (periode van intensieve zazen beoefening) is iedereen welkom, dus je kunt je ook aanmelden als je nog geen ervaring hebt met zazen.

(English)
Master Soko (Pierre Leroux) started zazen in 1986 in Rennes and since then practiced without interruption with master Kosen Thibaut, who himself was the pupil of the Japanese Dharma teacher Taisen Deshimaru. He practiced in the Gendronnière, the zen temple founded by master Deshimaru.
In 1991 Pierre Leroux received the monk ordination and in October 2009 he received the transmission (shiho) of master Kosen in the Nyusanji zentempel in the South of France.

Zen is not a philosophy, nor a religion or ethics but directly connects to the source of awakening. It arrived from Japan to Europe with master Taisen Deshimaru.

During a sesshin (period of intensive practice of zazen) everybody is welcome, so you can also register if you haven’t done zazen before.
Voor contact: info@zen-deshimaru.nl

Voor inschrijven:

JA, ik doe mee aan deze activiteit:

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message