Sutras

Soetras

Maka Hannya Haramita Shingyo

Deze soetra wordt elke morgen na zazen gereciteerd. De soetra gaat over de relatie tussen zazen en het alledaagse leven. De titel luidt:’De essentie van de Soetra van de Grote Wijsheid die het mogelijk maakt uit te stijgen boven elke begrenzing’ (ook gezongen te beluisteren).

Genjo Koan
Door meester Dogen in 1233.
In deze tekst ontvouwt Dogen waarlijk de grote geheimen van de mensheid, van het menselijk bewustzijn. Alle vragen die men zich kan stellen over de menselijke geest zijn aanwezig in de Genjo Koan.

Fukanzazengi 
Universele richtlijnen voor de beoefening van zazen door meester Dogen, 1227
De tekst die Dogen schreef toen hij terug kwam uit China en in Japan zen begon te onderwijzen. (ook gezongen te beluisteren).